Opetusmateriaalit

Yhdensuuntaisuuden käsite

10- 12 vuotiaille Yhdensuuntaisuus, etäisyys

Noste

12 – 16 -vuotiaille opiskelijoille Muuttuja - käsite, mallintaminen, funktionaalinen suhde,
suhteellisuus, noste

Boylen laki ja muuttujakäsite

12 – 16 -vuotiaille opiskelijoille Muuttujakäsite, mallinnus,
funktionaalinen suhde, kääntäen verrannollinen suhde, Boylen laki

Pikkuauton kiihtyvyys

12 – 16 -vuotiaille opiskelijoille Kiihtyvyys, nopeus, liikenneturvallisuus

Taittuminen ja Muuttujakäsite

12- 16 – vuotiaille opiskelijoille Muuttujakäsite, mallinnus, funktionaaliset suhteet,
suhteellinen suhde, taittuminen

Nesteen lämpölaajeneminen ja muuttujakäsite

12- 16 – vuotiaille opiskelijoille Kiihtyvyys, nopeus, liikenneturvallisuus

Funktionaalinen riippuvuus 1

12- 17 – vuotiaille opiskelijoille Funktio, lineaarinen, neliö, kuutio, kääntäen verrannollisuus
ja yleisesti funktionaalinen riippuvuus arjen yhteyksissä

Fermat kohtaa Pythagoraan

13-15 – vuotiaille Pythagoras´ Theorem, extreme value tasks, Fermat´n periaate

Aritmeettinen keskiarvo ja auton tasauspyörästö

Soveltuu 13 Aritmeettinen keskiarvo, auton tasauspyörästö

Ruokaympyrä ja ympyrädiagrammit

14-16 -vuotiaille opiskelijoille Ravinto, ruokaympyrä, ympyrädiagrammit,
prosenttilasku

Yhdenmuotoisten kolmioiden käyttö parallaksin mittauksessa

14 - 17–vuotiaille opiskelijoille Yhdenmuotoiset kolmiot, parallaksi, mittaaminen

Kasvun Tutkiminen

15 -18 vuotiaat Eksponentiaalinen ja lineaarinen kasvu, funktionaaliset suhteet,
sovellukset, matemaattiset mallit ja mallintaminen

Teema

For more Finnish modules Please contact the Finish project partners
or click the British flag


Materiaalit:
Lisää Opetusmateriaalit