Golez, T. (2007). Infinitezimalni račun med matematiko in fiziko – nove povezave, ki jih omogoča sobodni merilni system. In: Obz. mat. fiz.

Hvala, Bojan & Kobal, Damjan & Zmazek, Blaž. Vsebinska zasnova in iz nje izhajajoča aksiomatika E-um gradiv = The content principles and axioms of E-um materials. V: VREČA, Maja (ur.) & Bothe, Urška (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT, SIRIKT 2007, Kranjska Gora, 19. - 21. april 2007. Zbornik. Ljubljana: Arnes, 2007, str. 250-254. [COBISS.SI-ID 15301896]

Kobal, Damjan & Hvala, Bojan & Zmazek, Blaž & Šenveter, Stanislav & Zmazek, Vesna. Projekt e-um in vizija e-učenja = E-um project and the vision of e-learning. V: VREČA, Maja (ur.), BOHTE, Urška (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT, SIRIKT 2007, Kranjska Gora, 19. - 21. april 2007. Zbornik. Ljubljana: Arnes, 2007, str. 254-258. [COBISS.SI-ID 15302152]

Lipovec, A. & Kobal, D. & Repolusk, S. (2007). Načela didaktike in zdrava pamet pri e-učenju = Principles of didactics and common sense in e-learning envi-ronment. V: VREČA, Maja (ur.), BOHTE, Urška (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT, SIRIKT 2007, Kranjska Gora, 19. - 21. april 2007. Zbornik. Ljubljana: Arnes, 2007, str. 261-265. [COBISS.SI-ID 15302408]

Zmazek, V. & Hvala, B. & Kobal, D. (2007). Sistem vodenja kakovosti projekta E-um = The quality management system of E-um project. V: VREČA, Maja (ur.), BOHTE, Urška (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in razisko-vanja z IKT, SIRIKT 2007, Kranjska Gora, 19. - 21. april 2007. Zbornik. Ljub-ljana: Arnes, 2007, str. 281-285.

Kukman, I. & Golez, T. (2005). Linearizacija funkcij. Fizika v soli. 1, 27-33

Rugelj, M. (1997). Razumevanje matematicnih pojmov pri adolescentih, Ljubljana