Kukkonen, P. & Youd, A. (2008). ScienceMath - luonnontieteitä, matematiikkaa ja kansainvälistä toimintaa. Toimintakertomus 2007-2008, Turun Normaalikoulu, 61
http://www.tnk.utu.fi/file.php?1152

Merenluoto, K. & Hurme, T.-R. & Salonen, P. (2007). Ongelmanratkaisuprosessi verkkoympäristössä (Presentation). National symposium for teacher education in Turku, Feb. 07

Hurme, T.-R. & Merenluoto, K. & Salonen, P. (2006). Sosiaalisesti jaetun metakogni-tion esiintyminen verkostoperustaisessa matematiikan ongelmanratkaisutilan-teessa, (Presentation) National symposium of Finnish Research in Education, Nov. 06, Oulo Finland