Michelsen, C. & Iversen, S. (2008). Samspillet mellem matematik og de andre fag I den danske gymnasieskole. To be publishes in Nordisk matematik Didacktik Nordic Studies in Mathematics Education, vol 13, no 1

Michelsen, C. (2001). Begrebsdannelse ved Domaeneudvidelse, Odense, Syddansk Universitet